Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Technegol Gorfodi Parcio Sifil

Dyma gyfle cyffrous i ymuno gyda Thîm Gorfodi Sifil profiadol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am amryw o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn cefnogi’r Tim Gorfodi Sifil a’r Meysydd Parcio ar hyd a lled y Sir

Cyfeirnod Swydd: ROHT05

Gradd: BAND D SCP 09 – SCP 13 £20,903 - £22,627

Oriau: 37 Awr yr Wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: NA