Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Perfformiad

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i wella’r modd yr ydym yn gweithio’n barhaus drwy sicrhau ei fod yn gyson gyda phwrpas eglur a gwerthoedd cryf. Mae ein trefniadau rheoli perfformiad yn ganolog i hyn. Bydd y rôl newydd hon yn gweithio ar draws yr holl agweddau o’n fframwaith rheoli perfformiad gan gynnwys cynllunio busnes, mesur perfformiad, rheoli a rheoleiddio risgiau. Rydym yn chwilio am rywun sydd â’r sgiliau a’r agwedd i lwyddo yn y rôl er mwyn ein cefnogi ni i reoli a gwerthuso perfformiad a rhywun sydd â’r awch i dyfu a datblygu gyda ni.

Cyfeirnod Swydd: CPP 89

Gradd: BAND E SCP £23,080 – SCP £24,982

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga / Gweithio’n Hyblyg

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na