Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Marchnad

COPI AR GYFER YR HYSBYSEB:

Yn darparu gwasanaeth ansawdd uchel ac effeithiol; yn sicrhau bod diogelwch ac

ymddangosiad cyffredinol y safle yn cael ei gynnal yn unol gyda’r safonau gofynnol

ac yn cydymffurfio gyda’r gofynion statudol. Yn cynorthwyo Rheolwr y Farchnad

gyda’r system archebu a thalu newydd.

Cyfeirnod Swydd: SAM062

Gradd: BAND D SCP9 – SCP13 £20,903 - £22,627

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Dref, Y Fenni

Dyddiad Cau: 07/05/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad (Gwiriad Datgelu a Gwahardd)