Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Gofal Nos

  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn dymuno helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth mewn amgylchedd diogel?
  • A ydych yn credu ei fod yn bwysig i ffurfio perthynas gyda’r bobl yr ydych yn eu cefnogi?
  • A ydych am ymuno gyda’n tîm gofal yn y cartref ffantastig?   

Ein pwrpas yw cefnogi unigolion i adennill, gwella a chynnal y sgiliau o fyw bob dydd, hyrwyddo annibyniaeth gan ddarparu’r gwasanaeth gorau i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi, ac rydym yn cael ein llywio gan ein gweledigaeth o gymdeithas lle y mae pawb yn medru byw ag urddas, yn arwain bywydau llawn ac yn gwireddu eu potensial.

Rydym am wneud gwahaniaeth…. dewch i ymuno gyda ni.     

Cyfeirnod Swydd: SAS116

Gradd: Band D [£20.903 – 22,627 pro rata]

Oriau: 21 awr yr wythnos

Lleoliad: Severn View, Cas-gwent

Dyddiad Cau: 06/08/2021 12:00 pm