Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Gofal

Ein pwrpas yw cefnogi unigolion i adennill, gwella neu gynnal y sgiliau o fyw bob dydd, hyrwyddo annibyniaeth drwy ddarparu’r gwasanaeth gorau i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi ac rydym yn cael ein llywio gan ein gweledigaeth o gymdeithas lle y mae’r holl bobl yn medru byw ag urddas, yn byw bywydau llawn a’n gwireddu eu potensial.

Cyfeirnod Swydd: SAS115

Gradd: Band D (£23194- £24948 pro rata] Amser a chwarter ar gyfer dydd Sadwrn Amser a hanner ar gyfer dydd Sul

Oriau: 15 & 28 yr wythnos

Lleoliad: Severn View, Cas-gwent

Dyddiad Cau: 12/10/2023 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)