Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Gofal

  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn medru helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth mewn amgylchedd diogel?
  • A ydych yn  credu bod ffurfio perthynas gyda’r person yr ydych yn ei gefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?  

Cyfeirnod Swydd: SAS115

Gradd: Band D [£20,903 – £22,627 pro rata]

Oriau: 15 & 28 yr wythnos

Lleoliad: Cas-gwent

Dyddiad Cau: 14/07/2022 5:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)