Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Gofal

COPI AR GYFER YR HYSBYSEB:

 

  • A ydych yn berson positif, gofalgar sydd yn medru helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth mewn amgylchedd diogel?
  • A ydych yn  credu bod ffurfio perthynas gyda’r person yr ydych yn ei gefnogi yn bwysig?
  • A ydych am ymuno gyda’n timau gofal yn y cartref ffantastig?  

 

Ein pwrpas yw cefnogi unigolion i adennill, gwella neu gynnal y sgiliau o fyw bob dydd, hyrwyddo annibyniaeth drwy ddarparu’r gwasanaeth gorau i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi ac rydym yn cael ein llywio gan ein gweledigaeth o gymdeithas lle y mae’r holl bobl yn medru byw ag urddas, yn byw bywydau llawn a’n gwireddu eu potensial.

Rydym am wneud gwahaniaeth ……. dewch i ymuno gyda ni 

Cyfeirnod Swydd: SAS115

Gradd: Band D [£20,903 – 22,627 pro rata] Amser a chwarter ar gyfer dydd Sadwrn Amser a hanner ar gyfer dydd Sul

Oriau: 28 yr wythnos

Lleoliad: Severn View, Cas-gwent

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio ag Oedolion