Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Dysgu Lefel Uwch

Mae Gwasanaeth Addysgu Arbenigol Sir Fynwy (GAASF), a adnabuwyd gynt fel y

Gwasanaeth Trafferthion Dysgu Penodol (GTDP), yn wasanaeth sydd wedi ei

Sefydlu ers tro ac yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid. Rydym yn chwilio am

ymarferydd brwdfrydig i ymuno gyda’n tîm cyfeillgar a chefnogol o Athrawon

Arbenigol a Chynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch er mwyn cefnogi ysgolion a

disgyblion, gydaffocws penodol ar y rhai sydd â thrafferthion llythrennedd /

Anawsterau Dysgu Penodol.

Cyfeirnod Swydd: LLSIS082

Gradd: £25,481 - £27,741 pro rata, y flwyddyn

Oriau: 32.5 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn, term ysgol yn unig.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Dyddiad Cau: 31/01/2022 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)