Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Gwasanaethau Plant

Dyma gyfle cyffrous o fewn maes Gwasanaethau Plant i gynnig cymorth gweinyddol a TG hynod werthfawr i’n tîm gwaith cymdeithasol sydd ar y rheng flaen. Os ydych yn chwilio am rôl sydd yn gweithio o fewn amgylchedd gwaith prysur, lle y mae pob diwrnod yn wahanol, ond eto dal yn medru talu sylw i fanylder ac yn medru delio’n hyblyg gyda’r sefyllfaoedd sydd yn dod i’r amlwg, efallai mai dyma’r rôl i chi

Cyfeirnod Swydd: SCS034

Gradd: D SCP 9 - 13 (£20,903 - £22,627 y flwyddyn)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga

Dyddiad Cau: 07/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Oes – contract cyfnod penodol o 12 mis

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd