Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Cyllid Gofal Dibreswyl

Derbyn a phrosesu anfonebau darparwyr gofal dibreswyl ar gyfer eu talu, gan sicrhau eu bod yn gyson gyda system rheoli gofal yr Awdurdod ac unrhyw ddata lleol arall sydd gennym ar gyfer cadarnhau cywirdeb cyn ein bod yn talu. Yn prosesu taliadau  Bywydau a Rennir a Thaliadau Uniongyrchol bob 4 wythnos. Yn cynorthwyo’r Dirprwy Reolwr Cyllid i gofnodi a chysoni data gofal dibreswyl.

Cyfeirnod Swydd: SRS084

Gradd: BAND C SCP 5 – 8 (£19,312 to £20,493)

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga

Dyddiad Cau: 15/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Na