Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Creche Symudol Prosiect Acorn

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â’r prosiect ar sail dros dro i weithio mewn sesiynau gofal plant symudol yn Cil-ycoed a Chas-gwent, gan gefnogi rhieni i gael mynediad i raglenni rhianta. Edrychwn am ymgeisydd a all weithio’n dda gyda’r tîm ehangach ac a all gynorthwyo Arweinydd y Creche Symudol i ddarparu amgylchedd diogel a diddorol ar gyfer plant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cyflawni neu’n gweithio at gymhwyster cydnabyddedig mewn gofal plant a bydd â phrofiad o weithio mewn lleoliad gofal plant

Cyfeirnod Swydd: LSS90

Gradd: BAND C SCP 5– SCP 8 £19,650 - £20,852 (Pro Rata)

Oriau: Achlysurol

Lleoliad: Cil-y-coed a Chas-gwent

Dyddiad Cau: 09/06/2022 5:00 pm