Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Castle Park, Thornwell

Rydym yn chwilio am berson i lenwi’r rôl fel Cynorthwyydd Arlwyo.  Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, golchi a glanhau.

 

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm, ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

 

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2  ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus

Cyfeirnod Swydd: RFCCASS

Gradd: BAND A SCP 1 £17,842 – SCP 3 £18,562 Pro Rata

Oriau: 12.50 Yr Wythnos a Therm Ysgol yn unig

Lleoliad: Monmouthshire

Dyddiad Cau: 08/10/2021 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)