Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Arlwyo (Term Ysgol Yn Unig)

Rydym yn chwilio am berson i lenwi’r rôl fel Cynorthwyydd Arlwyo.  Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, golchi a glanhau.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn chwaraewr tîm, ac yn meddu ar y gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac effeithlon gyda staff ar bob lefel.

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2  ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

Cyfeirnod Swydd: RFCCASS

Gradd: BAND A SCP 1 £17,842 – SCP 3 £18,562 Pro Rata

Oriau: 12.50 Yr Wythnos a Therm Ysgol yn unig.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Castle Park ( 1 x Swydd) Ysgol Gynradd Thornwell (1 x Swydd)

Dyddiad Cau: 22/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Bydd apwyntiad i’r rôl hon wedi ei eithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac yn amodol ar y gwiriad canlynol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd: (Nodwch lefel y gwiriad): Gwiriad Manwl gan Wirio’r Rhestr Gwahardd Gweithio gyda Phlant