Dewch i ymuno ar tim

 Cynorthwyydd Arlwyo

A hoffech fod yn rhan o’n Tîm cyfeillgar, ymroddedig? Yn cynnig prydau bwyd iachus a maethlon i’r holl blant Ysgol gynradd yn Sir Fynwy gydag oriau gwaith sydd yn addas i’ch teulu a diwrnod ysgol y plentyn.

 

Mae sawl swydd gennym fel Cynorthwyydd Arlwyo.

 

Oriau Swyddi Sydd Ar Gael
20.00 awr yr wythnos 5 swydd sydd ar gael
22.50 awr yr wythnos 4 swydd sydd ar gael

 

Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, glanhau’r llestri a’r mannau eraill.

 

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2 ar gyfer y rôl hon ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

 

Dim ond dogn o dalent a phinsiad o uchelgais sydd angen  

Cyfeirnod Swydd: RFCASCOOK

Gradd: BAND C SCP 5 £19,650 – SCP 8 £20,852 Pro Rata

Oriau: Amryw o swyddi ar gael yn amrywio o 20.00 a 22.50 awr yr wythnos.

Lleoliad: Ar hyd a lled Sir Fynwy (Y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent)

Dyddiad Cau: 19/05/2022 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)