Dewch i ymuno ar tim

Cynorthwyydd Arlwyo

A hoffech fod yn rhan o’n Tîm cyfeillgar, ymroddedig? Yn cynnig prydau bwyd iachus a maethlon i’r holl blant Ysgol gynradd yn Sir Fynwy gydag oriau gwaith sydd yn addas i’ch teulu a diwrnod ysgol y plentyn.

 

Mae sawl swydd gennym fel Cynorthwyydd Arlwyo.

 

Oriau Swyddi Sydd Ar Gael
7.50 awr yr wythnos 1 swydd sydd ar gael
10.00 awr yr wythnos 5 swydd sydd ar gael
12.50 awr yr wythnos 9 swydd sydd ar gael
15.00 awr yr wythnos 19 swydd sydd ar gael
17.50 awr yr wythnos 14 swydd sydd ar gael

 

Bydd dyletswyddau yn cynnwys paratoi, gweini, clirio, glanhau’r llestri a’r mannau eraill.

 

Bydd angen cymhwyster Hylendid Bwyd CIEH Lefel 2 ar gyfer y rôl hon ond nid yw hyn hanfodol gan y bydd hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu i’r ymgeisydd llwyddiannus.

 

Dim ond dogn o dalent a phinsiad o uchelgais sydd angen  

 

Cyfeirnod Swydd: RFCCASS

Gradd: BAND A SCP 1 £18,333 – SCP 3 £18,887 Pro Rata

Oriau: Amryw o swyddi ar gael yn amrywio o 7.50/10.00/12.50/15.00/17.50 awr yr wythnos.

Lleoliad: Ar hyd a lled Sir Fynwy (Y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent)

Dyddiad Cau: 19/05/2022 5:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: Angen gwiriad (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)