Gwasanaeth Cynghori ar Geisiadau cyn Ymgeisio

Mae trafodaethau cyn ymgeisio yn wasanaeth dewisol ond rydym yn annog ymgeiswyr i drafod eu cynigion gyda ni mor gynnar â phosib. Yn y gorffennol rydym wedi sgwrsio gydag ymgeiswyr ar lefel anffurfiol, ad hoc, ond ar ôl ceisio adborth gan gwsmeriaid, asiantau a datblygwyr dros y misoedd diwethaf, rydym wedi datblygu gwasanaeth pwrpasol ac unigryw yn seiliedig ar eich anghenion.

Lluniwyd y gwasanaeth ar eich dymuniadau y dylai fod yn hawdd i’w ddeall ac fe ddynodoch y byddech yn fodlon talu am wasanaeth a fyddai’n eich cynghori ar eich cynigion datblygu a’ch tywys trwy’r broses cynllunio. Dylai unrhyw gostau fod yn dryloyw ac yn gymesurol i ffi’r cais cynllunio a maint y datblygiad.

Chi fydd yn dewis lefel y gwasanaeth er bydd y swyddog achos yn eich cynghori os ydynt yn credu y byddai lefel arall yn fwy buddiol. Byddwch yn gallu cwrdd â swyddog cynllunio ar y safle, os yw’n briodol a chael mynediad at arbenigwyr eraill e.e. peirianyddion priffyrdd, yn dibynnu ar y lefel o wasanaeth y gofynnwch am. Bydd gennych un pwynt cyswllt ar gyfer yr holl broses a byddwch yn cael adroddiad ysgrifenedig ffurfiol yn nodi barn y swyddog, awgrymiadau ar wella’r cynllun a chyfarwyddyd ar symud ymlaen gyda’r cais.

Mae’r dogfennau isod yn dweud mwy am y gwasanaeth newydd, y costau a sut i ymgeisio.