Ysgrifennu:

Cyngor Sir Fynwy Yr Adran Gynllunio Neuadd y Sir Rhadyr Brynbuga NP15 1GA

E-bost a Ffôn:

Gallwch ddefnyddio’r rhifau cyswllt i gysylltu ag aelod o’r tîm cynllunio yn uniongyrchol. I ymholi a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, mae swyddog dyletswydd cynllunio ar gael trwy ffonio 01633 644831 dydd Llun-dydd Gwener 9am – 5pm (4.30pm ar ddydd Gwener) Ar gyfer pob ymholiad arall ffoniwch 01633 644880 E-bost:- planning@monmouthshire.gov.uk

Hysbyswch ni amdano

Cysylltwch â ni os amheuwch dorri amodau cynllunio

 

Yn bersonol:

I weld ceisiadau cynllunio presennol a hanesyddol, ewch i’r brif dderbynfa ble fydd aelod o staff yn eich cynorthwyo.

Cyngor Sir Fynwy Yr Adran Gynllunio  Neuadd y Sir Rhadyr Brynbuga NP15 1GA