Cymorth a Chyngor yn Sir Fynwy

Mae hwn yn ganllaw byr i rai o’r mathau ariannol a mathau eraill o gymorth a allai fod ar gael i’ch helpu. Mae’n cynnwys manylion sefydliadau cenedlaethol yn ogystal â chysylltiadau lleol yn Sir Fynwy.

Mae llawer o wybodaeth yma ac efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser i edrych drwy’r cyfan; y newyddion da yw bod hyn oherwydd bod llawer o help ar gael. Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, gall sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth neu’ch landlord, os ydych yn denant tai cymdeithasol, eich helpu i ddod o hyd i’r holl gymorth a chefnogaeth sy’n iawn i chi.

Os ydych yn cael trafferth mae bob amser yn well ceisio help a chyngor cyn gynted â phosib yn hytrach nag yn hwyrach – ond nid yw byth yn rhy hwyr i ofyn am help, efallai y byddwch yn synnu faint y gellir ei wneud i’ch helpu sefyll ar eich traed unwaith eto!