Dewch i ymuno ar tim

Cynghorydd Tadau Dechrau’n Deg

Mae arnom angen unigolyn deinamig a fydd yn ymdrechu i sicrhau bod tadau yn abl ac yn gallu ymdopi â’r heriau a ddaw yn sgil bod yn Dad. Rydym am sicrhau bod pob tad yn cael ei gefnogi yn ei rôl, gan sicrhau bod ganddynt yr offer angenrheidiol i gefnogi iechyd, lles a datblygiad eu plentyn. Sut allwn ni wneud hyn? Drwy recriwtio rhywun a fydd yn ymgysylltu â thadau, gan fynd â nhw ar y daith, sy’n aml yn anwastad, o fod yn dad, a’u cefnogi i fod yr esiampl wrywaidd orau posibl ar gyfer eu plant. Mae mynd ati i helpu tadau i ymgysylltu ag addysg gynnar eu plentyn yn hanfodol os yw ein plant yn mynd i gyrraedd eu llawn botensial tra rydym yn cofio y gallai fod yn anos ymgysylltu â rhai tadau.

 

Ein nod hirdymor yw i bobl fach heddiw, yn fechgyn a merched, ddod y rhieni gorau y gallant yn y dyfodol a gallech chi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith hwn

Cyfeirnod Swydd: LSS027

Gradd: E SCP 14-18 (£23,484 to £25419)

Oriau: 37 hours

Lleoliad: Canolfan Y Fesen, Y Fenni ac yn Ystwyth ledled Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 13/04/2022 12:00 pm