Mae Oergell Gymunedol Cil-y-coed yn gweithredu saith diwrnod yr wythnos o TogetherWORKS yng nghanol tref Cil-y-coed (drws nesaf i’r llyfrgell) o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o Wye Valley Gymnastics ar ystâd ddiwydiannol Porth Sgiwed ar benwythnosau. 

Cyswlltwch â caldicotcommunityfridge@gmail.com am help a chyngor.  Gweler hefyd https://www.facebook.com/CaldicotCommunityFridge/ am ddiweddariadau dyddiol.

Banc Bwyd Cil-y-coed:  Ar agor dydd Gwener 10am i 12
Rhif Ffôn: 07761661986

Ebost: caldicotfoodbank@yahoo.co.uk