Cronfa Caledi’r Cyngor Tref – cysylltwch â Chyngor Tref Cas-gwent am ragor o wybodaeth www.chepstow.co.uk

Cronfa Cymorth Eglwys Cas-gwent – ffoniwch 01633 644696 neu e-bostiwch partnerships@monmouthshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth

Cronfa Caledi Grŵp Covid 19 – gweler tudalen Facebook am fanylion pellach neu cysylltwch â 01633 644696 neu e-bostiwch partnerships@monmouthshire.gov.uk

Basecamp Co-operative Cas-gwent – cwnsela â chymhorthdal a mathau eraill o gymorth.   Ewch i https://basecampchepstow.weebly.com/

Oergell Gymunedol Cas-gwent – i agor yn fuan yn 38 Moor Street Cas-gwent (hen adeilad Caffi’r Enfys) E-bostiwch chepstowcommunityfridge@gmail.com

Banc Bwyd Cas-gwent Ar agor dydd Mercher 10.30am i 12.30pm a dydd Gwener 10.30am i 12.30pm

E-bost: info@chepstow.foodbank.org.uk I deuluoedd â phlant mewn ysgol gynradd neu uwchradd yng Nghas-gwent, mae ysgol eich plentyn yn gallu rhoi cymorth a chefnogaeth mewn partneriaeth â chronfa galedi Cyngor Tref Cas-gwent.   Siaradwch ag ysgol eich plentyn i gael rhagor o wybodaeth.