Dewch i ymuno ar tim

Cymorth Dros Nos Cymunedol

Rydym yn chwilio am Dylluanod y Nos CAREDIG yn Sir Fynwy!

 

Rydym yn chwilio am bobl i gefnogi pobl yn eu cartrefi yn ystod y nos. Rydym angen pobl sydd yn garedig, yn caru treulio amser gyda phobl yn eu cymunedau, yn hawdd siarad gyda hwy ac yn medru adeiladu perthnasau yn gyflym gyda phobl o bob cefndir.  Rydym yn chwilio am bobl sydd yn meddu ar sgiliau  cyfathrebu da ac sydd yn medru gweithio ar ben eu hunain o fewn y gymuned ac am wneud gwahaniaeth. Rydym yn cynnig cyfradd wych o gyflog a thaliadau ychwanegol am weithio ar ŵyl y banc.

Cyfeirnod Swydd: SAS509

Gradd: Band D SCP 9 – SCP 13 £21269- £23023 (Pro Rata)

Oriau: 18.5 awr ar rota gosod

Lleoliad: Bydd y tîm yn seiliedig ym Mrynbuga ond bydd yn teithio i Gas-gwent i gynorthwyo gyda galwadau dau berson a drefnwyd

Dyddiad Cau: 31/03/2022 5:00 pm

Dros dro: Ydy tan 31.03.23

Gwiriad DBS: Mae angen gwiriad