Am Wythnos Prentisiaeth Cymru 2019, rydyn ni wedi siarad ag arweinwyr tîm, rheolwyr a phrentisiaid o Gyngor Sir Fynwy i edrych ar fanteision prentisiaethau i gyflogwyr yn ogystal ag i weithwyr.

Mae’r wythnos prentisiaeth yn dathlu’r effaith bositif bod gan brentisiaethau ar unigolion, busnesau a’r economi. Nod yr wythnos prentisiaeth yw ymgysylltu â chyflogwyr ac i hybu manteision cymryd a chefnogi prentisiaid yn y gweithle yn ogystal â thynnu sylw at y dalent a’r sgiliau sydd gan brentisiaid i fusnesau a’r economi ehangach.

Gweledigaeth Prentisiaid: Hannah Jones
Barn y Rheolwr: Edwin Gullick
Stori Prentis: Sara Watkins
Neges oddi wrth Paul Matthews
Un Flynedd yn hwyrach… Keira Pitt
Ailadrodd 2018 yn fras

Darllenwch fwy am sut y buom yn dathlu yn 2018 yma: