Mae Diwrnod Rhyngwladol Menywod (DRhM) yn ddigwyddiad byd-eang sy’n cael ei gynnal ar yr 8fed o Fawrth. Ei nod yw dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae’r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu dros gyflymu cydraddoldeb rhywiol.

Pob blwyddyn, rydym yn mynd i un o’r ysgolion cyfun yn Sir Fynwy ac yn cynnal diwrnod o ddathlu ar gyfer disgyblion benywaidd yna. Gallwch weld sut rydym wedi dathlu digwyddiadau yn y gorffennol isod.

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2019

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2018

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2017