Prosiect yw Compass wedi’i hariannu trwy’r Grant Cefnogi Ieuenctid. Eu nod yw atal digartrefedd ieuenctid yn Sir Fynwy trwy gynnig cefnogaeth, arweiniad a chyfeiriad i unigolion 11-25 mlwydd oed trwy:

  • Atal digartrefedd
  • Trosglwyddo i Gartrefi
  • Cymorth cyn tenantiaeth
  • Sgiliau byw’n annibynnol
  • Rheoli cyllid
  • Llesiant personol ac emosiynol
  • Mentora
  • Cefnogaeth gyflogaeth

Mae’r prosiect yn cynnig cymorth i blant ifanc bregus sy’n bennu lan mewn sefyllfaoedd anodd efallai bydd yn risg iddynt, yn enwedig o ddod yn ddigartref yn y dyfodol , neu sy’n ddigartref ar hyn o bryd.

Trwy weithio gydag a chyfeirio at asiantaethau eraill, mae modd i’r rhaglen galluogi mynediad er mwyn datblygu a chynnal perthnasau teuluol a pherthnasau eraill positif, yn ogystal â chyfeirio’r rheini sydd angen cymorth meddyliol ac emosiynol er mwyn cefnogi’r bobl ifanc i mewn i lety dibynadwy.

Mae gweithwyr Digartrefedd Ieuenctid y rhaglen ar gael mewn Ysgolion Uwchradd, Hosteli, Canolfannau Swyddi a Hybiau/Llyfrgelloedd Cymunedol ledled Sir Fynwy.

Yn syml, cysylltwch â’r rhaglen yma i wneud apwyntiad neu gofynnwch yn unrhyw un o’r lleoliadau uchod am fwy o wybodaeth.