Datblygwyd y ffurflen ryngweithiol hon i’ch helpu i ganfod pa raglen Cyflogaeth a Sgiliau sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion chi neu’r person yr ydych yn ei gyfeirio i’r tîm Cyflogaeth a Sgiliau i gael cymorth.

Mae angen i chi fod yn byw yn Sir Fynwy i lenwi’r ffurflen hon a derbyn cymorth gennym. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol eich hun os nad ydych yn byw yn Sir Fynwy.