Dŵr:

Dylech gysylltu â’ch cyflenwr ar unwaith os ydych yn cael anhawster yn talu eich bil dŵr. Os ydych gyda Dŵr Cymru, maent wedi amlinellu’r cymorth y gallant ei roi sy’n cynnwys cynlluniau talu a gostyngiadau yn y dreth ddŵr. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx

Nwy a thrydan:

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cytuno ar fesurau gyda’r diwydiant ynni i gefnogi pobl drwy’r pandemig coronafeirws. Caiff unrhyw gwsmer ynni sydd angen help ariannol hefyd eu cefnogi gan eu cyflenwr, a allai gynnwys ad-daliadau dyled ac asesu, gostwng neu oedi taliadau biliau lle mae angen, a chaiff datgysylltu mesuryddion credyd ei ohirio yn llwyr.

Band eang a ffonau symudol:

Os ydych yn bryderus am dalu eich bil band eang neu ffôn symudol, dylech gysylltu â’ch cyflenwr ar unwaith, gan y gallent efallai drefnu cynllun talu neu gymorth arall i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad.