Dewch i ymuno ar tim

Cydlynydd Diogelu Oedolion

Mae’r swydd yn seiliedig yn y t֠îm diogelu oedolion. Nod y Tîm yw sicrhau y caiff oedolion mewn risg yn Sir Fynwy eu diogelu drwy fesurau ataliol a hefyd ymateb effeithlon i gam-driniaeth a adroddir. Mae hyn drwy Weithdrefnau Diogelu Cymru a chwarae rôl ganolog wrth hyrwyddo fod diogelu yn fusnes i bawb ar draws yr Awdurdod.

Cyfeirnod Swydd: SAS217

Gradd: BAND J – SCP 35-39 pro rata £38,890 - £42,821

Oriau: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd Sir Brynbuga

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Oes (Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)