Dewch i ymuno ar tim

Cwnselydd Pobl Ifanc

Mae cyfle yn bodoli i ymuno â thîm deinamig ac blaengar o gwnselwyr, yn gweithio mewn ysgolion, lleoliadau addysg amgen, y gymuned ac ar-lein/llwyfannau therapi ffôn. Fel ymgeisydd ar gyfer y swydd bydd gennych gymwyseddau sefydledig mewn cwnsela a phrofiad neilltuol mewn adeiladu perthynas therapiwtig gyda phlant a phobl ifanc.

Cyfeirnod Swydd: LYW016

Gradd: SCP19 –SCP23 Band F (£25,481 - £27,741 pro rata)

Oriau: 15 awr yr wythnos

Lleoliad: Neuadd y Sir Brynbuga fel prif weithle

Dyddiad Cau: 17/09/2021 12:00 pm

Dros dro: Ie, tan 31 Mawrth 2022

Gwiriad DBS: Oes