Dewch i ymuno ar tim

Cwnselydd Pobl Ifanc

Mae cyfle yn bodoli i ymuno â thîm deinamig ac blaengar o gwnselwyr, yn gweithio mewn ysgolion, lleoliadau addysg amgen, y gymuned ac ar-lein/llwyfannau therapi ffôn. Fel ymgeisydd ar gyfer y swydd bydd gennych gymwyseddau sefydledig mewn cwnsela a phrofiad neilltuol mewn adeiladu perthynas therapiwtig gyda phlant a phobl ifanc.

Cyfeirnod Swydd: LYW016

Gradd: SCP F (£25,481 - £27,741 pro rata).

Oriau: 6 – 30 awr yr wythnos. Contractau amrywiol ar gael

Lleoliad: Neuadd y Sir Brynbuga fel prif weithle, ond bydd mwyafrif y gwaith mewn ysgolion a safleoedd cymunedol ar draws Sir Fynwy

Dyddiad Cau: 29/10/2021 12:00 pm