Dewch i ymuno ar tim

Cogydd mewn Gofal

Mae gennym swydd newydd Cogydd mewn Gofal yng Nghanolfan Antur Awyr Agored Gilwern. Byddwch yn goruchwylio staff y gegin, yn cynllunio rhediad llyfn y gegin a pharatoi prydau sy’n cyrraedd safonau maeth cydnabyddedig.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn aelod da o dîm gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithlon ac effeithiol gyda staff ar bob lefel.

Mae angen Dyfarniad CIEH Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo ar gyfer y swydd. Fodd bynnag, rhoddir hyfforddiant i’r ymgeisydd llwyddiannus os nad yw’r cymhwyster hwn ganddi/ganddo eto. Bydd cael y cymhwyster yn amod o benodiad.

Cyfeirnod Swydd: LLLOECKICG

Gradd: BAND D SCP 9 £21,269 – SCP 13 £23,023 pro rata

Oriau: 24 awr yr wythnos (dyddiau Llun, Mawrth, Mercher ac Iau 13:00 – 19:00)

Lleoliad: Canolfan Antur Awyr Agored Gilwern

Dyddiad Cau: 11/07/2022 12:00 pm

Dros dro: NA

Gwiriad DBS: ANGEN