Dewch i ymuno ar tim

Coedydd dan Hyfforddiant (cyfnod o 2 flynedd)

Rydym yn chwilio am berson llawn cymhelliant sydd â diddordeb mewn coed ac yn gweithio y tu allan i hyfforddi fel tyfwr coed gyda’n tîm coed. Nid yw’r safon prentisiaeth fodern ar gyfer coedyddiaeth ar gael yng Nghymru ac mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda’n tîm coed a derbyn pecyn hyfforddi amgen a chynhwysfawr i ddatblygu eich sgiliau i gwrdd â’r safonau proffesiynol uchel sy’n ofynnol mewn coedyddiaeth fodern.

Cyfeirnod Swydd: OPWSRAGL33

Gradd: £9.90 yr awr. cyflog byw go iawn

Oriau: 37 awr

Lleoliad: Rhaglan

Dyddiad Cau: 31/05/2022 12:00 pm