Cymraeg for Kids

Gweithgareddau am ddim i rieni newydd yn defnyddio Saesneg ac yn cyflwyno’r Gymraeg

Twitter @Cymraegforkids

Facebook Cymraeg i Blant Mynwy

Ti a Fi

Sesiynau gan y Mudiad Meithrin ar gyfer rhieni a phlant bach

Meithrinfa Ddydd / Gwarchodwr Plant

Holwch eich darparydd lleol sut maent yn defnyddio’r Gymraeg mewn gweithgareddau bob dydd

Dechrau’n Deg/Cylch Chwarae

Sesiwn 2-2½ awr. Addas ar gyfer plant rhwng 2 oed ac oedran ysgol.

Mae rhai grwpiau’n darparu lleoedd codi’n 3 a gwasanaethau amlap.

Mae mwy o wybodaeth ar ofal plant ac addysg ar gael yn

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/schools/Welsh-Medium-Education/Welsh-Medium-Education-and-Resources-for-Parents.aspx