Mae Cyngor Sir Fynwy yn adolygu ei gynllun gwella ar gyfer mynediad cefn gwlad, yn cynnwys cerdded, seiclo a marchogaeth. Mae’n galw ar y cyhoedd, rheolwyr tir a sefydliadau gyda rhan mewn mynediad cefn gwlad i gwblhau un o’i dri holiadur, neu ysgrifennu at y cyngor gyda’u sylwadau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynediad cefn gwlad: “Mae cefn gwlad yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg. Gallai newidiadau gwleidyddol ac yn yr hinsawdd newid wyneb ein tirlun ac i lawer ohonynt mae datgysylltiad gyda natur. Mae’n rhaid i reoli mynediad cefn gwlad addasu i’r heriau hyn a hefyd weithio mewn partneriaeth i roi llu o fanteision yn ei gysylltu gydag iechyd a llesiant a theithio llesol. Hoffem glywed gan reolwyr tir, y cyhoedd a sefydliadau â diddordeb i sicrhau fod ein polisïau a’n cynllun busnes newydd yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae cefnogaeth gan y cyhoedd a mewnbwn yn hanfodol fel y gallwn ddefnyddio’r dystiolaeth o fewn y cynllun newydd i ddenu cyllid a phartneriaethau i sicrhau rhaglenni gwella.”

Holiadur Cyhoeddus

https://iweb.itouchvision.com/portal/f?p=customer:category_link:::::CUID,LANG:F753090B44FE0B477A2158E053147601A8C06834,EN&P_LANG=en

Holiadur Rheoli Tir

 https://iweb.itouchvision.com/portal/f?p=customer:category_link:::::CUID,LANG:75BEDFF55C6F526625730E4053914801A8C01053,EN&P_LANG=en

Holiadur Trefniadaeth  

https://iweb.itouchvision.com/portal/f?p=customer:category_link:::::CUID,LANG:75DC252A4AA2133CF3EE02531401AD8CC0EADF77,EN&P_LANG=en

I gael copïau papur neu pdf e-bost: countryside @monmouthshire.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd holiaduron neu gyflwyno sylwadau yw dydd Llun 22 Hydref. Gellir anfon sylwadau at: countryside @monmouthshire.gov.uk erbyn 22 Hydref