Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal arolwg i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ddiwydiant twristiaeth yr ardal. Mae’n amser adolygu Cynllun Rheoli Cyrchfan strategol Sir Fynwy, sy’n llywio rhedeg sector…

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 30ain Awst. Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055. Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda….

Heddiw, mae myfyrwyr Sir Fynwy yn derbyn eu canlyniadau TGAU terfynol. Ar ôl 18 mis o heriau digyffelyb, bydd myfyrwyr yn cymryd y cam nesaf ar eu taith addysgol.  Mae…

Yn dilyn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ddydd Iau 22 Gorffennaf, mae Cyngor Sir Fynwy wedi cadarnhau y cytunwyd ar y cynnig i ailwampio Canolfan Hamdden y Fenni. Mae MonLife heddiw…

Mae adroddiad newydd sy’n ysgogi’r meddwl, a gyhoeddwyd ddydd Mercher 21ain Gorffennaf wedi edrych ar ehangder y bywyd gwyllt yng Ngwent, gan gofnodi’r llwyddiannau ecolegol a nodi’r rhywogaethau hynny sydd…

Y penwythnos gŵyl banc hwn mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio’i ymgyrch Siopa Lleol ddiweddaraf, gyda’r nod o gefnogi busnesau ar draws y sir. Daw’r ymgyrch o ganlyniad uniongyrchol i…

30/4/21: Diweddariad ar waith ffordd A466 Wyndcliff: Mae’r Cyngor yn cadarnhau y bydd gwaith yn dechrau ar  4 Mai 2021. Bydd y ffordd ar gau o’r dyddiad hwnnw. Mae’n dal…

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 3ydd Fai Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055. Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda….

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ar ôl derbyn adroddiadau am negeseuon e-bost diofyn sy’n cynnig ad-daliadau treth gyngor. Mae’n debyg bod y neges, sy’n…

Ailgylchu a Gwastraff Dydd Gwener y Groglith: Casgliadau fel arfer Dydd Llun y Pasg: Dim Casgliadau Bydd casgliadau o ddydd Mawrth 6ed Ebrill yn rhedeg un diwrnod yn hwyrach na’r…

Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod Yn gynharach heddiw ymunodd y cyngor yn y munud cenedlaethol o dawelwch. I weld y recordiad, cliciwch yma: Ddydd Mawrth 23 Mawrth – Diwrnod Cenedlaethol Myfyrdod…

Cafodd cam diweddaraf y cymorth ariannol ar gyfer busnesau ei lansio gan Gyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 12 Chwefror 2021. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ddiwedd y…

Bydd ein swyddfeydd ni ar agor fel a ganlyn dros gyfnod y Nadolig Dydd Iau, Rhagfyr 24 (Noswyl Nadolig) Ar agor tan 4:00 yp Dydd Gwener, Rhagfyr 25 (Diwrnod Nadolig)…

Mae BywydMynwy yn gofyn i breswylwyr bleidleisio dros Gastell a Pharc Gwledig Cil-y-coed ar gyfer gwobr bwysig y Faner Werdd. Mae BywydMynwy, sy’n rhan o Gyngor Sir Fynwy, yn darparu…

Gyda gaeaf ar ein gwarthaf a phryderon am coronafeirws yn debygol o deyrnasu, mae Cyngor Sir Fynwy wedi apelio ar aelodau o’r cyhoedd i gofio cael gwared yn ofalus â…

Cyllid Addysg Gynnar Cafodd nifer o osodiadau nas cynhelir eu cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar. (Gallwch weld y rhestr lawn yma.) Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn cwricwlwm y…

Mae adnodd ar-lein newydd wedi’i lansio i helpu preswylwyr.  Mae Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth â sefydliadau gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Mind Monmouthshire, Undeb Credyd Gateway, pedwar banc bwyd…