Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o ddrafft gynllun adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y Cyngor ar gyfer ei gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi….

Yn anffodus gwelwyd nifer o ddigwyddiadau sylweddol yn y Deyrnas Unedig yn y 12 mis diwethaf. Mae’r canlyniadau hyn wedi arwain at sefydlu ac agor ‘Canolfannau Derbynfa Goroeswyr’ lle cafodd…

Caiff canolfan hamdden Trefynwy ei hailagor ddydd Mercher 15 Awst i gynnig dewis gwych o gyfleusterau fydd yn ymestyn allan i’r gymuned gyfan. Mae’r prosiect £7.4m yn cynnwys canolfan chwarae…

Bydd rhai newidiadau sylweddol i weinyddiaeth budd-daliadau yn Sir Fynwy ar gyfer pobl oedran gwaith o 27 Mehefin wrth i wasanaeth llawn Credyd Cynhwysol gael ei ymestyn yma. Mae hyn…

Wyddech chi fod Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref y Fenni yn cymryd rhan yn rhaglen AGRI – URBAN   Beth yw Agri Urban?   *   Mae Agri Urban yn…

Grŵp Amaeth-Drefol Lleol wedi bod yn “cnoi cil” Mae Prosiect Amaeth-Drefol URBACT wedi gweld grŵp lleol yn datblygu gyda diddordeb neu fusnes yn y sector bwyd gyda’r nod o ffurfio…