Y DYDDIAD CAU AR GYFER CYFLWYNO TENDR YW 12:00 (HANNER DYDD) DYDD GWENER 29 EBRILL 2022

Nodweddion Allweddol

Arwynebedd mewnol net 81 metr sgwar

Cyfnod trwydded cychwynnol hyd at 3 blynedd

Tref farchnad brysur

Pecyn Tendr

Disgrifiad

Mae Tîm Ystadau Cyngor Sir Fynwy yn marchnata’r cyfle i osod Cafel Marchnad y Fenni trwy gytundeb trwydded. Mae Neuadd y Farchnad y Fenni wedi’i lleoli ar Cross Street yng nghanol tref y Fenni. Mae’r caffi wedi ei leoli ar y llawr gwaelod i ganol y neuadd, gan ddenu lefelau uchel o ymwelwyr/masnachau sy’n mynd heibio.

Tra gall telerau fod yn hyblyg, cynigir y bydd y siop ar gael ar gytundeb trwydded am gyfnod cychwynnol o hyd at 3 blynedd a fydd wedyn yn dychwelyd i drefniant misol. Masnachwr i fod yn gyfrifol am wisgo’r uned; manylion addurno, arwyddion a gosod allan i’w cytuno gyda’r Cyngor.

Bydd ffi’r drwydded fisol i ddechrau ar sail rhannol gynhwysol (gan gynnwys ardrethi dŵr a busnes). Fodd bynnag, mae gan y Cyngor hawl i ad-dalu neu gasglu tâl gwasanaeth mewn perthynas â’r costau hyn. Bydd ffi’r drwydded yn cael ei hadolygu’n flynyddol.

Cysylltwch

Tim y Farchnad

Ebost Markets@monmouthshire.gov.uk

Ffon: 01633 735811

Tim y Ystadau

Ebost: Estates@monmouthshire.gov.uk

Ffon 01633 644417


Available Property Page