Gall myfyrwyr dros 16 a dan 19 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd sy’n byw yn Sir Fynwy ac sy’n byw fwy na dwy filltir o ac yn mynychu’r ysgol addas agosaf fanteisio o gludiant rhatach ôl 16. Codir ffi o £440 y flwyddyn am y cludiant hwn ond ni chaiff ei warantu gan mai dim ond oes digon o le ar fws ysgol y caiff ei ddyrannu.

Mae dyddiad cau o ddydd Gwener 23 Awst ar gyfer ceisiadau ôl-16 ar gyfer cludiant. Mae hyn yn galluogi’r cyngor i ddyrannu seddi i deithwyr cludiant ysgol rhatach ar ôl y dyddiad hwn.

Mae gan ddisgyblion sy’n byw yn Sir Fynwy sydd dros 16 oed ar hyn o bryd hawl i gludiant rhatach rhwng y cartref a’r ysgol/coleg yn amodol ar y meini prawf ôl-16 a nodir ym mholisi cludiant rhwng y cartref a’r ysgol/coleg.

Gofynnir i chi adolygu’r polisi ac yna lenwi’r ffurflen gais ar-lein ar Fy Sir Fynwy ar gyfer Cludiant Ôl 16. Os nad ydych wedi cofrestru’n barod ar gyfer Fy Sir Fynwy bydd angen i chi wneud hyn, yn defnyddio’r ddolen islaw, cyn llenwi’r ffurflen gais.

Drwy gofrestru a llenwi’r ffurflen ar-lein gallwch olrhain cynnydd eich cais a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf wrth iddi gael ei phrosesu. Unwaith y bydd wedi cael ei chofrestru, bydd y ffurflen gais ar gael dan ardal Ysgolion a Dysgu Fy Sir Fynwy.

Os ydych wedi cofrestru’n barod yn defnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau Apple, Android a Windows, yna gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Cliciwch yr eicon islaw i lenwi’r ffurflen –