Byddwch yn egnïol yr haf hwn gyda Gŵyl Ffitrwydd Hamdden Mynwy. Gydag amrywiaeth o weithgareddau yn ein canolfannau bob wythnos drwy gydol yr haf, mae rhywbeth i bawb. 

I helpu manteisio i’r eithaf ar yr haf, rydym yn cynnig aelodaeth ffitrwydd 6 wythnos am ddim ond £45! Mae’r cynnig ar gael i’w brynu rhwng 24 Gorffennaf a 23 Awst 2019 ac mae telerau ac amodau.

Os hoffech roi cynnig ar y gampfa cyn ymrwymo, gallwch hefyd fanteisio o’r tocyn 7 diwrnod am ddim i’r gampfa.

Anfonwch eich manylion drwy’r ffurflen islaw a bydd aelod o staff o’ch canolfan leol yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos.

Am beth hoffech chi holi:
Ticiwch y blychau islaw i ddweud wrthym yr holl ffyrdd y byddech yn hoffi clywed gennym: