Dewch i ymuno ar tim

Asesydd Gofal Cymdeithasol 

Dyma gyfle cyffrous i’r Asesydd Gofal Cymdeithasol i ymuno gyda’n Tîm Integredig Gogledd Sir Fynwy. Rydym yn gweithio yn y Fenni ac o gwmpas y dref er mwyn cefnogi pobl sydd â nam corfforol i fyw eu bywydau. Rydym yn gweithio mewn ysbytai lleol er mwyn cefnogi pobl sydd angen help gyda’u cynlluniau i adael yr ysbyty. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd yn dymuno gweithio llawn amser neu ran amser.

Cyfeirnod Swydd: SAS 045

Gradd: BAND F SCP 19 – 23 (£27,852 - £30,151 p.a.)

Oriau: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm

Lleoliad: Parc Maerdy, Y Fenni, ond gall hyn newid yn y dyfodol os oes angen enwid lleoliad y gwasanaeth. Ni fydd treuliau adleoli neu anghyfleustra yn cael eu talu os yw hyn yn digwydd.

Dyddiad Cau: 02/12/2022 12:00 pm

Dros dro: YDY

Gwiriad DBS: YDY