Skip to Main Content

Byddwn yn cysylltu â chi.

Gallwn drafod eich cais dros y ffôn neu, os yw’n well gennych, byddwn yn trefnu i ymweld â chi a thrafod y math o gymorth fyddai orau ar gyfer y math o broblemau sy’n eich wynebu.

Pan fydd y gwasanaeth yn dechrau bydd gennych weithiwr cymorth fydd yn gweithio gyda chi’n gyson i helpu gyda unrhyw broblemau.