Tipio anghyfreithlon yw gadael unrhyw wastraff ar dir nad oes â thrwydded i dderbyn gwastraff. Gall tipio anghyfreithlon fod yn beryglus, llygru tir a dyfrffyrdd ac mae’n ddrud iawn i’r trethdalwyr ei glirio. Os cewch eich dal cewch eich erlyn a dirwyo.

Gallai gwastraff gynnwys:

  • nwyddau trydanol
  • celfi
  • gwastraff adeiladu
  • cemegion
  • gwastraff domestig neu fasnachol

Dyletswydd Gofal

Cofiwch – os ydych yn gofyn i rywun arall (e.e. adeiladwr neu gontractwr) gael gwared â gwatraff ar eich rhan, mae’n rhaid i chi sicrhau eu bod yn gludwr gwatraff cofrestredig. Chi sy’n gyfrifol am wirio eu bod wedi cofrestru, felly dylech bob amser ofyn am weld eu tystysgrif.

Dylech bob amser gael derbynneb yn cadarnhau yr hyn y maent wedi eu gymryd, lle byddant yn gwaredu ag ef a manylion unrhyw daliad a wnaethpwyd. Gwnewch nodyn o’u henw, math cerbyd a rhif cofrestru a’r dyddiad yr aethant â’r gwastraff i ffwrdd.

Mae manylion cludwyr gwastraff cofrestredig ar gael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, lawrlwythwch y dalenni dilynol:

Cyfrifoldeb y perchennog tir yw clirio unrhyw dipio anghyfreithlon ar dir preifat.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.