Mae ein gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd yn cynnig sbectrwm llawn o weithgaredd tiroedd o osod ac archwilio meysydd chwarae i gynnal a chadw arferol ar ofodau gwyrdd, perthi ac ymylon ffordd. Mae’r tîm yn defnyddio offer â llaw a mecanyddol i ddarparu’r gwasanaeth. Mae’r holl staff yn derbyn hyfforddiant rheolaidd ac yn weithwyr proffesiynol profiadol a chymwys, llawer ohonynt yn byw yn yr ardal.

Mae’r tîm yn sicrhau gwaith yn rheolaidd gan gleientiaid allanol ac mae ganddynt enw rhagorol a enillwyd dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.

Mae ein rhestr o gleientiaid cyfredol yn cynnwys datblygwyr cenedlaethol mawr, cyrff sector cyhoeddus eraill yn ogystal ag ysgolion ac awdurdodau lleol eraill ac awdurdodau heddlu.

Dolenni Cyflym