Mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn ailgylchu yn defnyddio bagiau coch a phorffor y cyngor. Gall y tîm ailgylchu hefyd ymweld ag ysgolion i gyflwyno gweithdai ar ailgylchu a chompostio ond mae’n well gan y rhan fwyaf o ysgolion ymweld â’r Ganolfan Un Blaned yn Llan-ffwyst ger y Fenni.

Mae’r Ganolfan Un Blaned yn ganolfan addysg bwrpasol ac mae’n ddelfrydol ar gyfer grwpiau o hyd at 30 o blant. Mae’r ymweliad yn cyfuno taith gyda hebryngydd o amgylch y safle gyda sesiwn ryngweithiol tu mewn i’r Ganolfan. Cysylltwch â’r tîm ailgylchu ar 01633 644126 i drefnu ymweliad.

e-bost: wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk

“Gwerth addysgol gwych ar garreg y drws! Byddaf yn bendant yn ei argymell i athrawon eraill” Mrs Box o Ysgol Gynradd Gatholig Our Lady St Michael

“Adnodd gwych ac roedd y plant wrth eu bodd, croesawgar a defnyddiol iawn” Mrs White o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Cymorth Gwirfoddol Llanfair Cilgeddin