I gael rhagor o wybodaeth am eich cais SDCau, gallwch ddefnyddio’r adnoddau ar-lein canlynol:

Ceisiadau corff cymeradwyo systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar gyfer adeiladau amaethyddol, gorchuddion ac iardiau glân: nodiadau cyngor

Llawlyfr Systemau Draenio Cynaliadwy – (CIRIA C753)

Adeiladu Systemau Draenio Cynaliadwy (CIRIA C768F)

Systemau Draenio Cynaliadwy Cymru

SusDrain

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Draenio Cynaliadwy

Cwestiynau Cyffredin

Llifogydd – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwybodaeth Bellach

Beth yn union yw SDCau?

A oes angen cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo SDCau arnaf?

Cyngor ar y broses Cyn-ymgeisio i’r Cyrff Cymeradwyo SDCau

Cyflwyno Cais i’r Corff Cymeradwyo SDCau

Gorfodaeth Corff Cymeradwyo SDCau

Proses Apelio Cyrff Cymeradwyo SDCau

Cysylltwch â ni