Sut i gyflwyno cais i’r Corff Cymeradwyo SDCa

Gallwch gyflwyno Ffurflen Cyn-ymgeisio i Gorff Cymeradwyo SDCau neu Ffurflen Cyngor Cais Llawn drwy lawrlwytho un o’r ffurflenni isod a’u hanfon atom yn:

Corff Cymeradwyo SDCau,

Priffyrdd a Rheoli Perygl Llifogydd,

BLWCH POST 106,

Cil-y-coed.

NP26 9AN

Neu’n electronig i: SAB@monmouthshire.gov.uk

Ffurflen Cyn-ymgeisio Corff Cymeradwyo SDCau

Cyngor ar y broses Cyn-ymgeisio i Gorff Cymeradwyo SDCau

Ffurflen Gais Llawn i Gorff Cymeradwyo SDCau

Cyngor ar y broses Cais Llawn i Gorff Cymeradwyo SDCau

Ffurflen Cymeradwyo Amodau Corff Cymeradwyo SDCau

Gwneud taliad ar gyfer eich cais Corff Cymeradwyo SDCau

Rhestr Ffioedd Cyn-ymgeisio Corff Cymeradwyo SDCau

Rhestr Ffioedd Cais Llawn Corff Cymeradwyo SDCau

Gallwch wneud taliad ar gyfer eich cais drwy unrhyw rai o’r dulliau canlynol:

Siec (yn daladwy i Gyngor Sir Fynwy), naill ai wedi’i gynnwys gyda chopi caled o’ch cais neu wedi’i anfon i’r Swyddfa Incwm, Cyngor Sir Fynwy, Blwch Post 106, Cil-y-coed. NP26 9AN.

Cerdyn credyd/debyd, drwy ffonio’r Swyddfa Incwm ar 01633 644355 neu ar-lein ar dudalen https://www.monmouthshire.gov.uk/home/report-pay-or-request/pay-for-it/ (cliciwch ar ‘Cyngor Cyn-ymgeisio SDCau’ neu ‘Cais Llawn SDCau’, yna dewiswch yr opsiwn cywir o dan ‘Gwasanaethau’).

Trosglwyddiad banc, i’r manylion canlynol: Prif Gyfrif Mon CC, 20-18-23, 13996565.

Ym mhob achos, nodwch yn glir a yw’n gyflwyniad cyn ymgeisio neu’n gais llawn o ran SDCau yr ydych yn talu amdano. Os yw’n bosibl, nodwch rif cyfeirnod eich cais (e.e. SAB/2019/000), neu os nad yw’r rhain gennych, rhowch gyfeiriad y safle er mwyn i ni allu dyrannu’r taliad yn gywir.

Gwybodaeth Bellach

  • Beth yn union yw SDCau?
  • A oes angen cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo SDCau arnaf?
  • Cyngor ar y broses Cyn-ymgeisio i’r Cyrff Cymeradwyo SDCau
  • Dolenni a chanllawiau defnyddiol (SDCau a Chyrff Cymeradwyo SDCau)
  • Gorfodaeth Corff Cymeradwyo SDCau
  • Proses Apelio Cyrff Cymeradwyo SDCau
  • Cysylltwch â ni