Ar 6 Mehefin 2016 cytunodd y Cabinet y bydd y gwasanaeth budd-daliadau ar y cyd a gynhelir gan Gyngor Sir Forfaen yn gweinyddu prydau ysgol am ddim ar ran Sir Fynwy.

I sicrhau trosglwyddo hawliadau prydau ysgol am ddim yn llyfn o Sir Fynwy i Dorfaen, mae angen i ni rannu ein data gyda’r gwasanaeth budd-daliadau ar y cyd, mae angen i rieni ein hysbysu yn accesstolearning@monmouthshire.gov.uk os nad am i ni rannu eu gwybodaeth.

Gallwch weld yr hysbisiad preifatrwydd llawn yma fydd yn rhoi manylion pellach ar sut y caiff eich gwybodaeth ei thrin.

I gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim a sut i hawlio, dilynwch y ddolen yma. Prydau ysgol am ddim