Bydd Cyngor Sir Fynwy, mewn cydweithrediad ag Ysgol Gynradd Overmonnow ac Ysgol Gymraeg y Ffin, yn creu darpariaeth egin cyfrwng Cymraeg yn Nhrefynwy.

Bydd y ddarpariaeth egin cyfrwng Cymraeg dan arweiniad, llywodraethu a rheoli Ysgol Gymraeg y Ffin ac wedi’i leoli ar safle Ysgol Gynradd Overmonnow. Bydd y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion meithrin, dosbarth derbyn, a disgyblion blwyddyn 1 ac yn rhoi cyfle i rieni gael addysg i’w plentyn yn lleol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae creu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Nhrefynwy yn cefnogi strategaeth Llywodraethau Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.   Bydd hefyd yn cyrraedd y targedau a nodir yng Nghynllun Strategol Addysg Gymraeg 22-32 a’i strategaeth ehangach i gefnogi a thyfu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg ledled y sir.

Y Cynghorydd Dywedodd y Cynghorydd Sirol Martyn Groucutt, yr Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Addysg:  “Mae’r Gymraeg mor bwysig, ac mae gweld darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei chyflwyno yn gysur mawr.  Mae mor bositif gweld nifer y siaradwyr Cymraeg yn Sir Fynwy ar gynnydd, a bod mwy o gyfleoedd i ddysgu’r iaith ar draws y sir.”

Bydd y ddarpariaeth ar gael o’r 1af Medi 2023. Mae’r broses ymgeisio ar gyfer derbyn plant i’r ysgol gynradd ar agor nawr, a bydd angen i rieni wneud cais yn y ffordd arferol.  Mae rhagor o wybodaeth a’r rhestr o ysgolion ar gael ar-lein yma: Ymgeisio am le ysgol – Sir Fynwy