Mae’r Cyngor yn ailedrych ar gam Opsiynau Twf a Gofodol proses y CDLlA o ganlyniad i gyhoeddi tystiolaeth allweddol a ddiweddarwyd, sef amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd Llywodraeth Cymru 2018.

Gwahoddir sylwadau ar y cwestiynau a nodir ym Mhapur Opsiynau Twf a Gofodol Y CDLlA.  Mae’r Papur ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus anstatudol o ddydd Llun 4ydd Ionawr i ddydd Llun 1af Chwefror 2021.

Mae’r digwyddiadau ymgynghori rhithwir wedi eu cynnal ond rydym wedi recordio’r digwyddiadau ac maent dal ar gael i’w gwylio drwy gyfrwng y dolenni isod. 

Os ydych yn bwriadu gwylio’r sesiynau yma drwy gyfrwng  eich porwr rhyngrwyd fel ‘Microsoft Edge’ neu ‘Google Chrome’, ni ddylech orfod lawrlwytho Microsoft Teams. Fodd bynnag, efallai bod angen i chi lawrlwytho Microsoft Teams os ydych yn bwriadu gwylio’r sesiynau yma ar y ffôn neu’r llechen.

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen gwefan Ymgynghoriadau Cyfredol Polisi Cynllunio