Gall plant yn Sir Fynwy yn awr gymryd rhan yn Her Fach Darllen y Gaeaf. Roedd Hybiau Cymunedol Sir Fynwy wrth eu bodd gyda chanlyniadau Her Darllen yr Haf 2019 ac fel canlyniad wedi cyflwyno Her Darllen y Gaeaf. Yn ystod yr Haf cofrestrodd 1,279 o blant ar gyfer Her Darllen yr Haf ac fe wnaeth 760 ohonynt gyflawni’r her drwy ddarllen chwe llyfr yn ystod gwyliau’r haf.

Mae’r her yn dechrau ddydd Llun 2 Rhagfyr 2019 ac yn dod i ben ddydd Llun 13 Ionawr 2020, felly mae digon o amser i gymryd rhan! Y thema yw ‘Pugs of the Frozen North’, antur hyfryd llawn symud gan Philip Reeve a Sarah McIntire. Ei nod yw annog plant i ddal ati i ddarllen drwy wyliau’r gaeaf.

I gymryd rhan yn Her Fach y Gaeaf ar-lein, y cyfan sy’n rhaid i blant wneud yw darllen unrhyw dri llyfr o’u dewis, yna rhoi eu barn amdanynt a’u hadolygu yn

http://www.winterreadingchallenge.org.uk. Mae eLyfrau a llyfrau sain yn cyfrif hefyd! Bydd llyfrau a ychwanegwyd at y wefan yn ystod cyfnod chwech wythnos yr Her Fach yn cyfrif tuag at ddatgloi’r gwobrau arbennig, yn cynnwys tystysgrif i’w hargraffu a’i chadw, a bathodyn rhithiol ar gyfer proffil gwefan y plentyn.

Roedd Her Darllen yr Haf yn boblogaidd iawn gyda phlant a rhieni ar draws y sir a rhoddodd lawer adborth gwerthfawr a fu’n ganolog i gyflwyno Her y Gaeaf.

Dywedodd un rhiant: “Mae’n gymhelliant gwych i blant ddarllen/mwynhau llyfrau ac ymweld â’r llyfrgell gwych yma.” Dywedodd un person lleol: “Roedd yn hwyl! Fe wnes ei fwynhau’n fawr iawn. Dyna oedd fy nhro cyntaf ac roedd yn wych.”

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr y Cyngor:

“Roedd yn wych gweld sut y croesawodd plant her darllen yr haf ac rwyf mor falch i weld y bydd mwy o blant yn cael cyfle i gymryd rhan yn Her Darllen y Gaeaf. Mae ein hybiau’n cynnig ystod amrywiol o wasanaethau a chânt eu defnyddio’n eang. Rwy’n hyderus y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle i gymryd rhan ac ymweld â’u hyb lleol i weld y dewis eang o lyfrau a gweithgareddau sydd ar gael. Mae darllen mor bwysig ac mae’r her yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc i ddarllen beth maent ei eisiau a phryd maent eisiau gyda bonws ychwanegol dod yn fini feirniaid llenyddol. Rwy’n edrych ymlaen at weld y dewis o lyfrau a ddarllenwyd a gweld yr adolygiadau sy’n dilyn.”

Mae mwy o wybodaeth am Hybiau Cymunedol ar gael yn:

https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/